ΡΟΦΟΣ ΜΕ ΜΠΑΜΙΕΣ

ΡΟΦΟΣ ΜΕ ΜΠΑΜΙΕΣ - Το Καρνάγιο, Ηράκλειο Κρήτης